Hlavní činnosti příspěvkové organizace:

 • údržba a opravy místních komunikací včetně dopravního značení a dozor nad nimi podle silničního zákona a prováděcích předpisů

 • čištění místních komunikací,chodníků a ostatních ploch, včetně zimní údržby

 • odpadové hospodaření prováděné podle platných právních předpisů a směrnic

 • výsadba a údržba městské zeleně (sady, parky, ostatní zelené plochy )

 • údržba a opravy splaškových kanalizačních vpustí pro účely města a které svým charakterem nespadají do správy MěVAK

 • vylepování plakátů

 • plnění dohody o poskytování příspěvku na úhradu nákladů v souvislosti s vytvářením a prováděním veřejně prospěšné práce (Úřad práce)

 • provozování veřejných WC

 • správa dětských hřišť

 • údržba a opravy majetku svěřeného do správy 

 • hřbitovní správa

 • zajišťování nákladní dopravy pro vlastní potřebu i potřebu města Jaroměře

 • opravárenská činnost pro vlastní potřebu

 • údržba a opravy autobusových zastávek

Vánoční provoz sběrného dvora

celý týden 23.12 - 29.12.zavřeno

otevřeno 30.12. 2019.

Vánoční otevírací doba na hřbitovech

Jaroměřský i Josefovský hřbitov bude v období 24.12 - 26.12. 2019 otevřen do 22.hod.

Svoz biomasy ve vacích ukončen

Svoz biomasy ve vacích ukončen 11.11.2019, nadále je možnost samostatného odvozu na sběrný dvůr.  

Dětská hřiště a výlep plakátů

Od pondělí 9.12. 2019 budou dětská hřiště uzavřena.

Poslední výlep plakátů v tomto roce bude 17.12. 2019

Odběr pneumatik ukončen

Od 1.6.2019 se ukončil odběr pneumatik na sběrném dvoře Města Jaroměř.
Zpětný odběr pneumatik nyní zajišťuje nezisková společnost Eltma (Pneuservis Bludský, Palackého 219, Jaroměř, AUTOJAN s.r.o. Na Cihelnách 361, Jaroměř)