Hlavní činnosti příspěvkové organizace:

 • údržba a opravy místních komunikací včetně dopravního značení a dozor nad nimi podle silničního zákona a prováděcích předpisů

 • čištění místních komunikací,chodníků a ostatních ploch, včetně zimní údržby

 • odpadové hospodaření prováděné podle platných právních předpisů a směrnic

 • výsadba a údržba městské zeleně (sady, parky, ostatní zelené plochy )

 • údržba a opravy splaškových kanalizačních vpustí pro účely města a které svým charakterem nespadají do správy MěVAK

 • vylepování plakátů

 • plnění dohody o poskytování příspěvku na úhradu nákladů v souvislosti s vytvářením a prováděním veřejně prospěšné práce (Úřad práce)

 • provozování veřejných WC

 • správa dětských hřišť

 • údržba a opravy majetku svěřeného do správy 

 • hřbitovní správa

 • zajišťování nákladní dopravy pro vlastní potřebu i potřebu města Jaroměře

 • opravárenská činnost pro vlastní potřebu

 • údržba a opravy autobusových zastávek

Svoz biomasy letos v roce 2018 končí
19. listopadu.


Nadále možnost vlastního odvozu na sběrný dvůr v provozní době.

 

 

Provoz sběrného dvoru
o vánočních svátcích.


Sběrný dvůr na jaroměřských Valech bude v období vánočních svátků uzavřen.

Naposledy  v tomto roce bude otevřeno  v sobotu dne 22.12. od 8.00 do 12.00 hod.

Od 1.12.2018 do 28.2.2019 platí zkrácená provozní doba - viz.sekce Sběrný dvůr .