Pilotní projekt svoz bioodpadu Na Ptákách

popelnice BIO

 

 

Pilotní projekt svozu bioodpadu Na Ptákách.

Více ZDE - článek ve Zpravodaji      Microsoft-Word-ikona-appky

 
 
 
 

 

Poděkování vánoční strom

vanocni strom 2021

 

Technické služby města Jaroměře děkují panu Nepokojovi z Dolan za poskytnutí vánočního stromemu pro náměstí v Jaroměři.

 

Dále pak děkujeme Městské policii Jaroměř za doprovod při přepravě stromu.

 

 

Nově upravené RE - USE centrum 

ADVENT v Re – Use centru

V našem Re Use připravujeme velkou výprodejní akci pro období adventu.

Budeme se na Vás těšit o sobotách: 4.12., 11.12. a 18.12.,

v době od 8 do 12 hod., kdy pro Vás chystáme většinu zboží „za hubičku“.

Přijďte si k nám užít vánoční atmosféru!

 

nové prostory v těsné blízkosti sběrného dvora v Jaroměři Na Valech, více ZDE

Bylo slavnostně otevřeno dne 1. června 2021                        Aktuální nabídka ZDE

Děkujeme všem, kteří k nám dodávají nepotřebné věci, které poslouží někomu dalšímu.

 

 

 

Ukončení možnosti odevzdání suti na SD

od 10.11.2021

 

Z důvodu naplnění roční povolené kapacity sběrného dvora se s účinností od 10.11.2021 ukončuje příjem odpadu suť, vedené pod číslem 170 107, což jsou „Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků“.
Pokud bychom k tomuto opatření nepřistoupili, došlo by na konci roku k překročení povoleného ročního váhového limitu na našem sběrném dvoře a následně k vysoké pokutě.

Nadále však zůstává možnost odevzdání tohoto odpadu do Cihelny STAMP Miskolezy, 
Tel.: 737 219 800, a to ve všední dny od 7 do 13,30 hod. za poplatek 350,- Kč (vč. DPH) / tuna.

Upozornění: 1) musí se jednat o čistou suť, bez plastů a dalšího znečištění!

                       2) při příjezdu do Cihelny STAMP si vyzvedněte průvodku v jejich kanceláři! Bez průvodky nelze skládat suť.

                     Dodržujte provozní dobu spol. STAMP do 13,30 hod.!

V letošním roce jsme přijali na SD 2.483 tun suti, což je dvojnásobek množství v loňském roce a to i díky tomu, že někteří občané Jaroměře zapůjčují své OP občanům z okolních obcí pro vjezd na SD.
Tímto Vás vyzývám, abyste se nepropůjčovali k takovému jednání, které v konečném důsledku zaplatíme my všichni tím, že zaplatíme likvidaci cizího odpadu. V letošním roce se bude jednat o sumu 4.500.000,- Kč za likvidaci veškerého odpadu z našeho sběrného dvora.


Děkujeme za pochopení.
Iveta Kovaříková, ředitelka Technických služeb města Jaroměře

 

 

Mobilní aplikace, která je určena také občanům našeho města pro zaslání zjištěných nedostatků, případně podnětů k vylepšení veřejného prostoru. Umožňuje rychle a jednoduše upozornit na daný problém ve Vašem okolí formou fotografie a krátkého popisku odeslaného přímo z mobilního telefonu.

Aplikace ke stažení ZDE

 

 

Nově vodorovné dopravní značení
na sběrném dvoře

 

Začátkem srpna bylo realizováno vodorovné dopravní značení, které má za účel zpřehlednit provoz vozidel na sběrném dvoře, zlepšit orientaci a urychlit odbavení při třídění odpadu.

Byl zaveden jednosměrný provoz. Takto je nově ještě lépe vymezen pohyb jednotlivých vozidel, kterým předcházíme nechtěnému blokování pohybu ostatních účastníků provozu na SD. 

Dále jsme umístili semafor při vjezdu na SD, kterým budeme regulovat počet vozidel na SD, díky čemuž zůstane závora stále otevřená, což uvítají návštěvníci při odjezdu ze SD, kde již nebudou blokováni.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Svoz biomasy v roce 2021 bude prováděn v období od 12. dubna do 8. listopadu.

 

 

Dětská hřiště otevřena do 31.10. 2021 

pokud počasí dovolí, tak až do 1.12.2021 a v příštím roce opět otevřeme 1.4.2022, dle počasí i dříve.
Přes zimu budeme provádět údržbu dětských hřišť.

více ZDE

 

 

 

TSM Jaroměře členem SKS

Sdružení komunálních služeb je sdruženim právnických osob zabývajících se technickou údržbou měst a obcí. Specializuje se na zpracování organizačních, ekonomických a technicko-provozních analýz stavu a vývoje technických služeb nebo organizování propagace komunálních služeb a vzdělávacích i školících akcí včetně výstav techniky.Jedná se o prestižní a zároveň velmi přínosné členství, které nám obyvatelům města Jaroměře přinese nové podněty a možnosti při údržbě a rozvoji našeho veřejného prostoru.

certifikát členství sdružení komunálních služeb     čestné uznání sdružení komunálních služeb