Ceník služeb

CENÍK DOPRAVY

 
         
HON 053.2 UNC        
zemní práce-počítá se čas od výjezdu po návrat na stanoviště 1 hod 550,00 Kč    
         
MP16 - plošina        
sazba za 1 km 1 km 22,00 Kč    
sazba za práci 1 hod 480,00 Kč    
         
TRAKTOR + VLEK 6,7 t        
sazba za 1 Mh 1 Mh 300,00 Kč    
nakládka a skládka 0,15 hod 40,00 Kč    
závozník 0,15 hod 35,00 Kč    
         
ZAMETACÍ VŮZ        
počítá se každý ujetý km 1 km 22,00 Kč    
časová sazba 1 hod 550,00 Kč    
uložení odpadu 1 t 350,00 Kč    
plnění + voda 1 x 130,00 Kč    
         
KROPÍCÍ VŮZ 7 t        
počítá se každý ujetý km 1 km 30,00 Kč    
časová sazba 1 hod 400,00 Kč    
plnění + voda 1 x 300,00 Kč    
         
AVIA 21        
počítá se každý ujetý km 1 km 25,00 Kč    
nakládka a skládka 0,15 hod 20,00 Kč    
         
TRAKTOR ZETOR 7745 - DRCENÍ VĚTVÍ        
drcení na místě 1 hod 450,00 Kč    
obsluha drtiče 1 hod 150,00 Kč    
         
TRAKTOR ZETOR - SEKÁNÍ PERUZZO        
počítá se každý ujetý km 1 km 25,00 Kč    
sekání 1 hod 450,00 Kč    
         
MULTIKÁRA, SNĚŽKA - POSYP        
pluhování + posyp 1 hod 350,00 Kč    
ujeté km 1 km 20,00 Kč    
posypový materiál - sůl 1 q 300,00 Kč    
         
MALOTRAKTOR MT8        
ujeté km 1 km 20,00 Kč    
sečení 1 hod 350,00 Kč    
         
         
MOTOROVÁ PILA        
počítá se pouze výkon 1 hod 350,00 Kč    
         
MOTOROVÁ SEKAČKA        
počítá se pouze výkon 1 hod 350,00 Kč    
         
DAEWOO LUBLIN 1,2 t        
počítá se každý ujetý km 1 km 22,00 Kč    
nakládka a skládka 0,15 hod 20,00 Kč    
         
AVIA 1 75 KONTEJNER        
počítá se každý ujetý km 1 km 24,00 Kč    
naložení a složení kontejneru 1 ks 70,00 Kč    
pronájem na  1 den 1 den 30,00 Kč    
uložení odpadu - pouze pro biomasu 1 t 350,00 Kč    
         
FRÉZA NA POŘEZY        
sazba za 1 hod - podle průměru pařezu od 200,00 kč do 1 500,00 Kč  
doprava frézy 1 km 15,00 Kč    
         

VÝLEP PLAKÁTŮ

       
doba výlepu rozměry plakátů cena za 1 ks
7 dní A4 10,00
  A3 11,00
  A2 16,00
  A1 21,00
  A0 35,00
     
doba výlepu rozměry plakátů cena za 1 ks
14 dní A4 14,00
  A3 15,00
  A2 22,00
  A1 29,00
  A0 49,00

 

mimořádný výlep 621,-
       

 

CENÍK HROBOVÝCH MÍST

  9,-/m2 na dobu 5 ti let

nový hrob v urnovém háji       =      9,- x  5 let                45,-
za obnovu užívacího práva v urnovém háji            45,-
nové místo jednohrob (tj.2m2)      =  9,- x 2 x 5 let     90,-
obnova užívacího práva jednohrobu  90,-
nové místo dvojhrob (tj.4m2)      =   9,- x 4 x 5 let 180,-
obnova užívacího práva dvojhrobu 180,-
nové hrobové místo trojhrob (tj.6m2)    =  9,- x 6 x 5 let 270,-
obnova užívacího práva trojhrobu 270,-
zapůjčení hrob.místa pro stavbu hrobky dle skutečných m2   =   9,- x m2 x 5 let    x
za obnovu užívacího práva    x

 SLUŽBY a náklady spojené s provozem hřbitova
- voda,kosení zatravněných ploch,odvoz odpadu apod.

 poplatek na 5 let

Jaroměř a Josefov

urnový hrob a jednohrob   250,-
dvojhrob   500,-
trojhrob   750,-
hrobka do 5m2   250,-
hrobka do 10 m2   500,-
hrobka do 15 m2   750,-
hrobka nad 15 m2 1000,-

 

 Jezbiny,Semonice,Starý Ples

 

jednohrob 125,-
dvojhrob 250,-
trojhrob 375,-

 

 ostatní služby

vyčištění zděné hrobky  400,-
uložení rakve do zděné hrobky   500,-
vykopání hrobu pro uložení rakve do země - dětský 1000,-
vykopání hrobu pro uložení rkve do země 1700,-
vykopání hrobu pro uložení rakve do země s pohloubením 2000,-
exhumace - vykopání a vyzvednutí ostatků 1700,-
dekorace hrobek a hrobů při pohřbu   400,-
vyzvednutí ostatků - urny ze země nebo ze schránek     50,-
správní poplatek za uložení nebo vyjmutí urny z evidence     50,-
vyhledání a podání informací o místě uložení ostatků na pohřebišti   
        l.  z dostupných dokladů zdarma 
       2. z písemností uložených v archivu     50,-
       3. spojené s obhlídkou pohřbiště tj.na místě    100,-