Dětská hřiště

Technické služby města Jaroměře spravují šest dětských hřišť:

 • ul. Partyzánská
 • u knihovny
 • ul. Josefa Šímy
 • ul. Žižkova
 • ul. Rudé armády
 • ul. Tyršova

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozovatel: Město Jaroměř

Správce hřiště: Technické služby města Jaroměře

TSM zodpovídají za běžnou údržbu hřiště, za jeho úklid, za odstranění závad, za péči o zeleň a zajišťují pravidelné kontroly herních prvků.

Provozní doba hřiště: duben-říjen                       8:00-20:30

                                          listopad-březen            10:00-16:00

                                          / v zimním období při námraze a sněhu zavřeno/

Pobyt na dětském hřišti:

Jedná se o hřiště, určené pro děti do 12ti let. Pobyt na tomto hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Provozovatel neručí za bezpečnost návštěvníků a případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozování a znečišťování prostor a vybavení hřiště
 • provádět nedovolené zásahy do herních prvků
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • odhazování odpadků mimo odpadkové koše
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • jízda na kole a kolečkových bruslích
 • užívání zařízenídětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové, které je pro herní prvek dané

Žádáme návštěvníky, aby tento provozní řád dodržovali a vytvořili tak příjemné a bezpečné prostředí ke hře pro děti, které toto hřiště využívají. Děkujeme

Kontaktní osoba: Roman BArtošek        775 700 343

 

 • u knihovny u knihovny
 • ul. Rudé armády ul. Rudé armády