Ceník služeb

CENÍK DOPRAVY        
HON 053.2 UNC        
zemní práce-počítá se čas od výjezdu po návrat na stanoviště 1 hod. 550,00 Kč    
MP16 - plošina        
sazba za 1 km 1 km   22,00 Kč    
sazba za práci 1 hod. 480,00 Kč    
TRAKTOR + VLEK 6,7 t        
sazba za 1 Mh 1 Mh 300,00 Kč    
nakládka a skládka 0,15 hod.   40,00 Kč    
závozník 0,15 hod.   35,00 Kč    
ZAMETACÍ VŮZ        
počítá se každý ujetý km 1 km   22,00 Kč    
časová sazba 1 hod. 550,00 Kč    
uložení odpadu 1 t 350,00 Kč    
plnění + voda 1 x 130,00 Kč    
KROPÍCÍ VŮZ 7 t        
počítá se každý ujetý km 1 km   30,00 Kč    
časová sazba 1 hod. 400,00 Kč    
plnění + voda 1 x 300,00 Kč    
AVIA 21        
počítá se každý ujetý km 1 km   25,00 Kč    
nakládka a skládka 0,15 hod.   20,00 Kč    
TRAKTOR ZETOR 7745 - DRCENÍ VĚTVÍ        
drcení na místě 1 hod. 450,00 Kč    
obsluha drtiče 1 hod. 150,00 Kč    
TRAKTOR ZETOR - SEKÁNÍ PERUZZO        
počítá se každý ujetý km 1 km   25,00 Kč    
sekání 1 hod. 450,00 Kč    
MULTIKÁRA        
pluhování + posyp 1 hod. 350,00 Kč    
ujeté km 1 km   20,00 Kč    
posypový materiál - sůl 1 q 300,00 Kč    
MALOTRAKTOR MT8        
ujeté km 1 km   20,00 Kč    
sečení 1 hod. 350,00 Kč    
MOTOROVÁ PILA        
počítá se pouze výkon 1 hod. 350,00 Kč    
MOTOROVÁ SEKAČKA        
počítá se pouze výkon 1 hod. 350,00 Kč    
FORD TRANSIT 2,2 TDCi        
počítá se každý ujetý km 1 km   22,00 Kč    
nakládka a skládka 0,15 hod.   20,00 Kč    
AVIA 1 75 KONTEJNER        
počítá se každý ujetý km 1 km   24,00 Kč    
naložení a složení kontejneru 1 ks   70,00 Kč    
pronájem na  1 den 1 den   30,00 Kč    
uložení odpadu - pouze pro biomasu 1 t 350,00 Kč    
FRÉZA NA PAŘEZY        
sazba za 1 hod - podle průměru pařezu v rozmězí (od - do) 200,00 Kč  500,00 Kč
doprava frézy 1 km   15,00 Kč    
VÝLEP PLAKÁTŮ        
Doba výlepu 7 dní rozměr cena / kus    
  A4 10,00 Kč    
  A3 11,00 Kč    
  A2 16,00 Kč    
  A1 21,00 Kč    
  A0 35,00 Kč    
Doba výlepu 14 dní rozměr cena / kus    
  A4 14,00 Kč    
  A3 15,00 Kč    
  A2 22,00 Kč    
  A1 29,00 Kč    
  A0 49,00 Kč    
Mimořádný výlep - jednorázový příplatek   800,- Kč    
CENÍK hrobových míst        
9,- Kč / m2 na dobu 5 ti let        
nový hrob v urnovém háji       =      9,- x  5 let         45,- Kč    
za obnovu užívacího práva v urnovém háji            45,- Kč    
nové místo jednohrob (tj.2 m2)      =  9,- x 2 x 5 let      90,- Kč    
obnova užívacího práva jednohrobu   90,- Kč    
nové místo dvojhrob (tj.4 m2)      =   9,- x 4 x 5 let   180,- Kč    
obnova užívacího práva dvojhrobu   180,- Kč    
nové hrobové místo trojhrob (tj.6 m2)    =  9,- x 6 x 5 let   270,- Kč    
obnova užívacího práva trojhrobu   270,- Kč    
zapůjčení hrob.místa pro stavbu hrobky dle skutečných m2 = 9,- x m2 x 5 let   X    
za obnovu užívacího práva   X    
SLUŽBY a náklady spojené s provozem hřbitova
(voda, kosení zatravněných ploch, odvoz odpadu apod.)            poplatek na 5 let
       
Jaroměř a Josefov        
urnový hrob a jednohrob   250,- Kč    
dvojhrob   500,- Kč    
trojhrob   750,- Kč    
hrobka do 5m2   250,- Kč    
hrobka do 10 m2   500,- Kč    
hrobka do 15 m2   750,- Kč    
hrobka nad 15 m2   1000,- Kč    
Jezbiny, Semonice, Starý Ples        
jednohrob   125,- Kč    
dvojhrob   250,- Kč    
trojhrob   375,- Kč    
Ostatní služby        
vyčištění zděné hrobky   400,- Kč    
uložení rakve do zděné hrobky    500,- Kč    
vykopání hrobu pro uložení rakve do země - dětský   1000,- Kč    
vykopání hrobu pro uložení rakve do země   1700,- Kč    
vykopání hrobu pro uložení rakve do země s pohloubením   2000,- Kč    
exhumace - vykopání a vyzvednutí ostatků   1700,- Kč    
dekorace hrobek a hrobů při pohřbu   400,- Kč    
vyzvednutí ostatků - urny ze země nebo ze schránek   50,- Kč    
správní poplatek za uložení nebo vyjmutí urny z evidence   50,- Kč    
vyhledání a podání informací o místě uložení ostatků na pohřebišti         
       1)  z dostupných dokladů   zdarma    
       2) z písemností uložených v archivu   50,- Kč    
       3) spojené s obhlídkou pohřbiště tj.na místě   100,- Kč