Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr komunálních odpadů je provozován v areálu v ulici Na Valech, naproti autobusovému stanovišti. Občané města Jaroměře mají možnost ve sběrném dvoře odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení. Občan, při návštěvě sběrného dvora, prokáže obsluze sběrného dvora své bydliště na území města Jaroměře platným dokladem. Ve sběrném dvoře není vybírána žádná úhrada. Sběrný dvůr nesmí využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti. Podnikatelé mohou ve sběrném dvoře předávat pouze kompletní vyřazené elektrozařízení.

20160914_102801