▼ SBĚRNÝ DVŮR

Nově vodorovné dopravní značení
na sběrném dvoře

 

Začátkem srpna bylo realizováno vodorovné dopravní značení, které má za účel zpřehlednit provoz vozidel na sběrném dvoře, zlepšit orientaci a urychlit odbavení při třídění odpadu.

Byl zaveden jednosměrný provoz. Takto je nově ještě lépe vymezen pohyb jednotlivých vozidel, kterým předcházíme nechtěnému blokování pohybu ostatních účastníků provozu na SD. 

Dále jsme umístili semafor při vjezdu na SD, kterým budeme regulovat počet vozidel na SD, díky čemuž zůstane závora stále otevřená, což uvítají návštěvníci při odjezdu ze SD, kde již nebudou blokováni.

 

 

        


 

       

 

Informace o provozu sběrného dvora

Kontakty na sběrný dvůr: vedoucí J. Lubas 
telefon: 775 700 364 a 775 700 366  email: tsm.sbernydvur@seznam.cz

ReUse centrum: reusejaromer@seznam.cz

Ve dnech 20.12.2021 - 2.1.2022 SD UZAVŘEN 

duben - říjen                                     listopad - březen   
                           
Pondělí     8  - 18                                Pondělí     8  - 17  
Úterý        zavřeno                               Úterý       zavřeno
Středa      8  - 18                                 Středa      8  - 17
Čtvrtek     zavřeno                               Čtvrtek     zavřeno
Pátek       8  - 17                                  Pátek       8  - 16
Sobota    8  - 13                                  Sobota     8  - 13

Neděle     zavřeno                               Neděle     zavřeno      
Upozornění: poslední návštěvník SD 15 minut před koncem provozní doby 
O svátcích ZAVŘENO        
 

 
  • Vjezd do areálu průběžně povolena 3 max. vozidla a posádka 2 osob.

  •  Při vjezdu si připravte občanský průkaz prokazující trvalé bydliště na katastrálním území  města Jaroměře, tedy Josefov, Semonice, Jezbiny a Starý Ples včetně.

  •  Dodržujte bezpečný odstup alespoň 2 metry.

  • Chraňte svoje dýchací cesty.

  • Příjem dřevěného nábytku -  v demontovaném stavu.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie, dokument ZDE

 

Opatření proti šíření nákazy COVID-19

Je nutno důsledně dodržovat aktuální omezení dle nařízení vlády proti šíření koronaviru. 

Pro nezbytnou komunikaci s naší organizací používejte prosím přednostně telefonické a elektronické kontakty.

 

Identifikační číslo zařízení v systému ISOH (Informační systém odpadového hospodářství): CZH00671    

Souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: KUKHK-22522/ZP/2018/Le/6 ze dne 19.7.2018. Nabytí právní moci dne 29.7.2018. Platnost souhlasu v souladu s § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je do 31.8.2022.

Odpadkové koše

Do městského odpadkového koše nepatří domovní odpad, nepatří tam ani PET lahve či krabice od právě nakoupeného zboží (v současnosti je po městě rozmístěno dostatečné množství stanovišť na tříděný odpad).

K dnešnímu dni je po našem městě nainstalováno 90 ks černých a 46 zelených odpadkových košů. Počet zelených však každým dnem kolísá, některým slouží jako zdroj nevhodné zábavy, jiné se záhadně ztrácejí !

Pro srovnání  - během posledních 10ti let bylo nakoupeno 170 ks a v TS vyrobeno 230 ks starých "zelených žab". 

Ročně vydáme 150.000,- Kč na nákup odpadkových košů, další náklady pojme zabetonování, nebo výroba podstavců na místa, kde vedou inženýrské sítě a pokud to ještě lze, oprava starých. 

Vandalismus, černé skládky, přeplňování městských odpadkových košů domovním odpadem, neschopnost či neochota odvézt své vyřazené věci na sběrný dvůr, to vše nám přidělává práci, která by se dala využít účelněji.

Apelujeme tímto na Vás, naše spoluobčany, abyste třídili odpad. Jednak tím docílíme nemalou finančí úsporu nás všech, která se promítne do výše poplatků za odpady, ale především budeme chránit naši přírodu.

Tímto děkujeme všem, kteří třídí odpad, udržují pořádek ve svém okolí a jsou tak příkladem ostatním. 

 

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr komunálních odpadů je provozován v areálu, ulice Na Valech, naproti autobusovému stanovišti.

Občané města Jaroměře mají možnost ve sběrném dvoře odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení.

Občan při návštěvě sběrného dvora prokáže obsluze sběrného dvora své bydliště na území města Jaroměře platným dokladem.

Ve sběrném dvoře není vybírána žádná úhrada. 

Sběrný dvůr nesmí využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti.

Podnikatelé mohou ve sběrném dvoře předávat pouze kompletní vyřazené elektrozařízení.

Od 1.6.2019 byl ukončen odběr pneumatik na sběrném dvoře v Jaroměři.

Zpětný odběr pneumatik nyní zajišťuje společnost Eltma (Pneuservis Bludský, Palackého 219, Jaroměř, AUTOJAN s.r.o. Na Cihelnách 361, Jaroměř)


V rámci zpětného odběru výrobků spolupracujeme s těmito kolektivními systémy:

ASEKOL a.s., AVE Kralupy s.r.o., ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o., ECOBAT s.r.o., RETELA s.r.o.,
TRAFIN OIL, a.s., NOVOPOL a.s., FCC a.s.


 

Při vjezdu na sběrný dvůr si prosím připravte Váš občanský průkaz.