Pokyny pro třídění

Pokyny pro třídění odpadu

Co nepatří do kontejnerů na sklo?

 • Zrcadla
 • Keramika
 • Porcelán
 • Autosklo
 • Drátovaná a pokovená skla

Co nepatří do kontejnerů na plasty?

 • Znečištěné nádoby nebo obaly (od chemikálií nebo i mastných výrobků)
 • Bioplast
 • Celofán
 • Drobná elektronika
 • Linoleum
 • molitan

Zbytečné chyby při třídění odpadu - ZDE

Co nepatří do kontejnerů na papír?

 • Povoskovaný papír
 • Fotografie
 • Kopírovací papír
 • Znečištěné obaly od stavebních hmot
 • Obaly od vajec či ruličky od toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu, neboť jsou vyrobeny z již 7x recyklovatelného papíru, který nemá další uplatnění)

Jaké typy odpadu vždy odvážejte do sběrného dvora?

 • Staré koberce
 • Starou elektroniku (lednice, počítače)
 • Baterie
 • Chemikálie
 • Matrace
 • Suť
 • Kovy
 • Autosklo
 • Bakelit
 • Dřevo a dřevotříska
 • Linoleum