Sazení stromu

V sobotu 17.4.2021 proběhla výsadba stromů s veřejností na dvou lokalitách.

Jedná se o akci města Jaroměře spolufinancovanou SFŽP v rámci Národního programu ŽP.

  1. Na Zavadilce „U Terminálu“ - zde bylo vysazeno 12 listnatých stromů. Sázeny byly stromy s jedlými plody. Dřín obecný, kdouloň obecná, kaštanovník setý, moruše černá. Celkem se zúčastnilo asi 20 občanů.
    (Na podzim 2020 zde již bylo v rámci této akce vysazeno 5 muchovníků. K dnešnímu dni je zde celkem 17 stromů)
     
  2. Na Ptákách - U stadionu „Na trojúhelníku“ – zde bylo vysazeno 11 listnatých stromů. Stromořadí z jednoho druhu. Sázely se javory babyky. Celkem se zúčastnilo asi 40 občanů.

 

Na zbývajících lokalitách je vysazeno celkem dalších 26 listnatých stromů.

Zavadilka – vnitroblok poblíž prodejny Coop – 10ks

Zavadilka – u prodejny Coop – 1ks

Zavadilka – u hřiště v ul. J.Šímy – 3ks

Na Ptákách u prodejny Coop – 1ks

Na Ptákách – vnitroblok mezi u. Pionýrská a ul. Dr.Paula – 4ks

Na Obci – vnitroblok ul.Albieriho – 5ks

U lékárny – ul.Husova 2ks