Dětská hřiště

Technické služby města Jaroměře spravují sedm dětských hřišť:

 • ul. Partyzánská
 • u knihovny
 • ul. Josefa Šímy
 • ul. Žižkova
 • ul. Rudé armády, Josefov
 • ul. Tyršova, Josefov
 • Semonice​

Dětská hřiště od 12.4.2021 opět OTEVŘENA!

Na hřištích dodržujte  pandemická opatření  dle nařízení vlády   ZDE

Provozovatel: Město Jaroměř

Správce hřiště: Technické služby města Jaroměře

TSM zodpovídají za běžnou údržbu hřiště, jeho úklid, odstranění závad,  péči o zeleň a zajišťují pravidelné kontroly herních prvků.

PROVOZNÍ ŘÁD     

Provozní doba hřiště: duben - říjen                   8 - 20,30 h.

                                        listopad - březen          ZAVŘENO

Pravidla pro pobyt na dětském hřišti:

 • Hřiště jsou určená dětem do 12ti let.
 • Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele.
 • Za děti zodpovídá rodič, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
 • Provozovatel neručí za bezpečnost návštěvníků a případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Na hřišti JE ZAKÁZÁNO:

 • poškozování a znečišťování prostor a vybavení hřiště
 • provádět nedovolené zásahy do herních prvků
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • odhazování odpadků mimo odpadkové koše
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • jízda na kole a inlinech
 • užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové, které je pro herní prvek dané

Žádáme návštěvníky, aby tento provozní řád dodržovali a vytvořili tak příjemné a bezpečné prostředí ke hře dětí, které toto hřiště využívají. Děkujeme

Kontaktní osoba: Roman Bartošek, tel.: 775 700 343

 

 • 25.3.2021 - oprava dětského hřiště v ul. Tyršova 25.3.2021 - oprava dětského hřiště v ul. Tyršova
 • u knihovny u knihovny
 • ul. Rudé armády ul. Rudé armády