Údržba komunikací

Úklid sněhu ve městě

 

Středisko má na starost úklid a údržbu komunikací, chodníků, veřejných prostranství, parkovišť aj.

Činnosti střediska

  • opravy vpustí dešťové kanalizace
  • opravy dlažby (zámková, žulová, betonová)

  • opravy asfaltovou emulzí

  • metení samosběrnými vozy (Holder, Antonio Carraro, Avia)

  • mytí komunikací kropícím vozem pomocí tlakové mycí lišty (Š 706)

  • ruční čištění pomocí vysavače