Výlep plakátů

Užívání plakátovacích ploch

 1. Plakátovací plochy jsou určeny výhradně ke zveřejňování informací o pořádání akcí společenských,kulturních ,sportovních,politických a akcí prodejních  formou plakátů.
 2. Výlep plakátů na výlepových plochách zajišťuje město pouze prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby(dále TS), výlep jinými subjekty je považován za "výlep černý".Po zaplacení úhrady je plakát opatřen razítkem.
 3. Plakáty přijímají  TS na vrátnici ve svém areálu. Počet plakátů není stanoven, avšak TS si vyhrazují právo jejich příjmu dle momentální kapacity výlepových ploch a to každý všední den v provozní době TS.
 4. Výlep se uskutečňuje každé úterý, doba výlepu jeden,event. dva týdny.
 5. TS neručí za poškození plakátů vlivem nepříznivého počasí,vandalismu,černými výlepy a pod.,lze však doručit náhradní plakáty pro jejich bezplatné doplnění na eventuelní druhý týden jejich výlepu.
 6. Neoprávněně vylepené a neuhrazené plakáty budou odstraňovány.
 7. Výlep volebních plakátů se uskutečňuje v období vyhlášené volební kampaně pouze na pěti k tomuto účelu vyhrazených výlepových plochách (náměstí Jaroměř,náměstí Josefov,sídliště Na Ptákách,sídliště Zavadilka,na chodníku u komunikace  I/33 u autobusového nádraží) za cenu dle platného ceníku.

Umístění plakátovacích ploch po městě

Počet -  18 míst , jedna výlepová tabule rozměr 2 x 3 m.

 1. ulice Růžová u hřiště 2x

 2. Na Valech 3x

 3. ulice Havlíčkova 2x

 4. ulice Husova u tržnice 2x

 5. ulice Svatopluka Čecha u TeleKomu 3x

 6. sídliště Na Ptákách u samoobsluhy 2x

 7. ulice 5. května u nábytku 3x

 8. náměstí B. Němcové

 9. u podzemních chodeb Josefov

 10. ulice Rudé armády 2x

 11. Masarykovo náměstí 3x

 12. Starý Ples

 13. vlakové nádraží u zastávky autobusu 2x

 14. Jezbiny u prodejny 2x

 15. Semonice

 16. sídliště Zavadilka u prodejny 2x

 17. Na cihelnách u Romance

 18. U nemocnice 2x


Cena výlepu - viz. Ceník