Slider

Aktuální informace k problematice a omezení provozu kolem problematiky Koronaroviru najdete v aktualitách.

Další činností je zajišťování nákladní dopravy pro vlastní potřebu i potřebu města Jaroměře ...

Náš vozový park zajišťuje údržbu a čištění místních komunikací, chodníků a ostatních ploch, včetně zimní údržby ...

Výsadba a údržba městské zeleně (sady, parky, ostatní zelené plochy ) v Jaroměři ...

Technické služby města Jaroměře zajišťují údržbu a opravy místních komunikací ...

Součástí činnosti technických služeb je údržba městské zeleně (sady, parky, ostatní zelené plochy ) ...

Mapa Josefov, plán údržby  ...