Hlavní činnosti příspěvkové organizace:

 • údržba a opravy místních komunikací včetně dopravního značení a dozor nad nimi podle silničního zákona a prováděcích předpisů

 • čištění místních komunikací,chodníků a ostatních ploch, včetně zimní údržby

 • odpadové hospodaření prováděné podle platných právních předpisů a směrnic

 • výsadba a údržba městské zeleně (sady, parky, ostatní zelené plochy )

 • údržba a opravy splaškových kanalizačních vpustí pro účely města a které svým charakterem nespadají do správy MěVAK

 • vylepování plakátů

 • plnění dohody o poskytování příspěvku na úhradu nákladů v souvislosti s vytvářením a prováděním veřejně prospěšné práce (Úřad práce)

 • provozování veřejných WC

 • správa dětských hřišť

 • údržba a opravy majetku svěřeného do správy 

 • hřbitovní správa

 • zajišťování nákladní dopravy pro vlastní potřebu i potřebu města Jaroměře

 • opravárenská činnost pro vlastní potřebu

 • údržba a opravy autobusových zastávek

Opatření proti šíření Koronaroviru

Počínaje dnem 16.3.2020 se naše organizace uzavírá pro osobní styk s veřejností. Pro komunikaci s organizací používejte prosím výhradně telefonické a elektronické kontakty.

Sběrný dvůr do dovolání uzavřen

V souvislosti s vyhlášením  karantény pro celou Českou republiku je sběrný dvůr v Jaroměři až do odvolání uzavřen.

Svoz biomasy ve vacích v nové sezoně  2020

Svoz biomasy ve vacích bude probíhat v tomto roce v období od 23.3.2020  do  9.11.2020,
nadále je možnost, i mimo tento termín, samostatnéný odvoz na sběrný dvůr.  

Odběr pneumatik ukončen

Od 1.6.2019 se ukončil odběr pneumatik na sběrném dvoře Města Jaroměř.
Zpětný odběr pneumatik nyní zajišťuje nezisková společnost Eltma (Pneuservis Bludský, Palackého 219, Jaroměř, AUTOJAN s.r.o. Na Cihelnách 361, Jaroměř)

Vichřice Sabine

Vichřice napáchala i u nás ve městě nemalé škody.

 

 

 

 • park u jídelny park u jídelny
 • park v Josefově park v Josefově
 • v Josefově v Josefově
 • na hřbitově na hřbitově
 • na soutoku na soutoku