Hlavní činnosti příspěvkové organizace:

 • údržba a opravy místních komunikací včetně dopravního značení a dozor nad nimi podle silničního zákona a prováděcích předpisů

 • čištění místních komunikací,chodníků a ostatních ploch, včetně zimní údržby

 • odpadové hospodaření prováděné podle platných právních předpisů a směrnic

 • výsadba a údržba městské zeleně (sady, parky, ostatní zelené plochy )

 • údržba a opravy splaškových kanalizačních vpustí pro účely města a které svým charakterem nespadají do správy MěVAK

 • vylepování plakátů

 • plnění dohody o poskytování příspěvku na úhradu nákladů v souvislosti s vytvářením a prováděním veřejně prospěšné práce (Úřad práce)

 • provozování veřejných WC

 • správa dětských hřišť

 • údržba a opravy majetku svěřeného do správy 

 • hřbitovní správa

 • zajišťování nákladní dopravy pro vlastní potřebu i potřebu města Jaroměře

 • opravárenská činnost pro vlastní potřebu

 • údržba a opravy autobusových zastávek

Hřiště na Zavadilce a u Labe

Hřiště na Zavadilce a u Labe jsou nově upravena, více najdete v sekci dětská hřiště.

 

Provoz kanceláře Náchodská 544

Od pondělí do pátku je pracovní doba 6:00 - 14:30

Informace o provozu sběrného dvora

Od pondělí 20.4.2020 bude sběrný dvůr otevřen pro veřejnost v obvyklé provozní době s trvalou  změnou jejího zkrácení ve středu a v pátek - pouze do 17.00 hod. pro letní období (březen-listopad).

Pondělí     8.00  - 18.00
Úterý        zavřeno
Středa       8.00  - 17.00
Čtvrtek      zavřeno
Pátek         8.00  - 17.00
Sobota      8.00  - 12.00
Neděle      zavřeno

(Svátky  zavřeno)    

Nadále zůstává trvale v platnosti příjem nábytku (skříně) v demontovaném stavu.

Do odvolání platí omezený vjezd odbavovaných vozidel dle pokynů obsluhy a používání roušek.

Omezení množství přijímané stavební suti  - do 0,5 t / občan (jedna SPZ vozidla) /den.
 

Svoz biomasy ve vacích v nové sezoně  2020

Svoz biomasy ve vacích bude probíhat v tomto roce v období od 23.3.2020  do  9.11.2020,
nadále je možnost, i mimo tento termín, samostatnéný odvoz na sběrný dvůr.  

 

 

Osázené kontejnery na náměstí

Proběhla výsadba na náměstí pro novou jarní a letní sezónu.