sobotní brigáda „Josefováci sobě“ 

Dne 23.9.2023 proběhla sobotní brigáda „Josefováci sobě“ čištění chodníků.
Akce se zúčastnilo 32 dobrovolníků, vyčistili jsme chodníky na náměstí B.Němcové v Josefově, 
a chodník k NPÚ. Brigáda byla zakončena malým občerstvením Na Špalkách u pana Mertlíka. 
Celá akce byla pod záštitou starosty města, p. Borůvky, který také přiložil ruku k dílu i s celou svou rodinou. 
Děkujeme všem, kteří přišli pomoci a díky tomu se udělal kus záslužné práce.  

               

Oprava komunikací v Josefově

Probíhající oprava komunikací v Josefově

Poděkování za brigádu a pomoc s úklidem města

Nově vzniklý spolek J.S.C., z.s. SPOLEK JAROMĚŘ zdarma vyčistil chodník u dětského hřiště

Na Valech v dopoledních hodinách, v sobotu 26.8.2023.

Spolek je pod vedením pana Huňáka, pana Janičo ml. a pana Janičo st.

Květinová výzdoba města

            

Likvidace popadaných stromů po bouřkách

Po silných a prudkých bouřkách bylo potřeba na mnoha místech likvidovat polámané a popadané stromy.

   

Výsadba na náměstí

                  

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti se svozem bioodpadu hnědými popelnicemi v lokalitě Na Ptákách

Koncem letošního července byla vyhodnocena anketa pilotního projektu „Svoz bioodpadu hnědými popelnicemi“ v Jaroměři v lokalitě Na Ptákách., jejímž smyslem bylo zjistit nejen spokojenost občanů s takovým řešením uložení bioodpadu, ale i správné nastavení využití tohoto systému. 
Zaslali jsme strukturovaný dotazník všem občanům dotčené lokality, kteří tak měli možnost zhodnotit a případně připomínkovat stávající pilotní projekt, který mají k dispozici již druhým rokem. Z celkem 168 oslovených respondentů nám odpovědělo 59 z nich. Děkujeme těm, kteří věnovali svůj čas tomu, aby nám poskytli zpětnou vazbu, která je pro nás velice důležitá. 
S tímto způsobem svozu bioodpadu je spokojeno přes 70% dotazovaných, ve více než 60% přispívá ke snížení směsného komunálního odpadu, v téměř 90% je zvolená popelnice plně využita a zaplněna a k tomu navíc přes 70% dotázaných využívá i kompostér. Složení bioodpadu ve hnědých popelnicích v pořadí: tráva, květiny, větvičky, ovoce a zelenina.
Výsledek ankety nás příjemně překvapil a víceméně potvrdil, že zamýšlený přínos bude tímto způsobem svozu naplněn. Cílem poskytnutí hnědých popelnic na bioodpad bylo přemístění kuchyňského bioodpadu do hnědých popelnic, který jinak často končí ve směsném odpadu, kam nepatří a vytváří cca 40%-ní podíl směsného odpadu, navíc je hodně těžký, tedy finančně nákladný na likvidaci. Separace biosložky odpadu a její správné umístění do hnědých popelnic napomůže snížení objemu komunálního odpadu, na což je stále se zvyšující tlak, a zároveň je to způsob esteticky a hygienicky mnohem vhodnější, oproti stávajícím biovakům, jak sami někteří respondenti napsali. Zde máme všichni společně ještě co vylepšovat, aby došlo ke kompletnímu přesunu složky kuchyňského bioodpadu do hnědých popelnic. 
Z vyhodnocení též vyplynuly některé Vaše dotazy a nedorozumění, je dobré některá zde zmínit. Velké objemy trávy při sekání není nutno řešit sušením trávy, ale k tomu je vhodnější využít kompostérů, které pro tento účel lépe vyhovují. Obecně pak velké a nárazové objemy bioodpadu ze zahrad je vhodné řešit vlastním odvozem na sběrný dvůr, který je k tomu určen a kde je uložení bioodpadu ZDARMA.
Závěrem lze říci, že budeme i nadále pokračovat touto formou svozu bioodpadu v lokalitě Na Ptákách a vedení města má záměr tento způsob postupně zavádět i v dalších lokalitách města Jaroměře.     

Iveta Kovaříková, Technické služby města Jaroměře 
 

                                               

Zalévání stromů v horkých dnech

Děkujeme místním hasičům za účinnou pomoc při zalévání zeleně a stromů v těchto horkých dnech.

Pokračující opravy budov v areálu TS

Opravujeme původní budovy a přístřešky, které poslouží k uložení různého materiálu na opravy a rozvoj ve městě.

    

Výsprava vozovky a zalévání vegetace

Letní teploty vyžadují denní zálivku vegetace na náměstí, v parcích a přilehlých oblastech.

Postupně opravujeme poškozené povrchy vozovky v našem městě.

    

Probíhající opravy v Josefově

Oprava chodníků a plakátovací plochy v Josefově

         

Výsadba Havlíčkova ulice

Nová výsadba a úpravy v Havlíčkově ulici směrem do náměstí.

     

Nová výsadba mosty

V okolí mostů a přilehlých částech jsme pokračovali ve výsadbě.

     

Nová sekačka Ferrari

Právě byla doručena nová sekačka Ferrari na kterou jsme už netrplivě čekali.

Bude nyní nasazena do právě začínající sezony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínáme návštěvníkům sběrného dvora

  1. Sběrný dvůr je určen pro ukládání vytříděného odpadu pouze od obyvatel a fyzických osob s trvalým pobytem v Jaroměři, Josefově, Starém Plese, Semonicích a Jezbinách.
  2. Při vstupu na sběrný dvůr jste povinni se prokázat OP a osoba s výše uvedeným trvalým pobytem musí být přítomna uložení odpadu.  
  3. Nepřijímáme odpad z výroby nebo podnikatelské činnosti (PVC, koberce, vyklízení pozůstalostí, apod.). Pro tyto účely si sjednejte kontejner u spol. Marius Pedersen.
  4. Nepřijímáme nevytříděný odpad v pytlích ani volně ložený – pokud s takovým odpadem přijedete, nebudete vpuštěni na sběrný dvůr.
  5. Komunální odpad nepatří na sběrný dvůr, ani do odpadkových košů po městě, ale pouze do Vašich černých popelnic.
  6. Elektrozařízení pro zpětný odběr musí být kompletní.

 

Velkoobjemový komunální odpad z domácností

Jedná se např. o: linolea, starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, apod.

V případě, že plánujete produkovat tohoto odpadu velké množství (provádíte rekonstrukci domu, atd.), objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

 

Odpad lepenka, asfalt a pod.

skládka Bohuslavice u Trutnova     možno i se zajištěním dopravy

tel. 493 646 767 na obchodní oddělení

 

skládka Křovice u Dobrušky       s vlastní dopravou

tel. 493 646 690

 

smluvní doprava pan Jaroslav ŠKODA

tel. 777 553 384

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2023


1) Svoz bioodpadu - hnědé popelnice - bude prováděn od 5.4.2023, následně pak každou středu do 29.11.2023.

2) Svoz bioodpadu - biovaky - bude prováděn od 3.4.2023, následně pak každé pondělí do 30.10.2023. 

================================================================================================================================================

 

 

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2023

V termínech 20.5.2023 a 14.10.2023 vždy od 8 do 12 hod. bude probíhat sběr nebezpečného odpadu (azbest, eternit)
pro občany Jaroměře, v prostoru před Sběrným dvorem, kde budou přistaveny dva kontejnery.
Tento odpad je nutné před odevzdáním zabalit, např. do streč fólie.

 

Pilotní projekt svoz bioodpadu Na Ptákách

popelnice BIO

Ukončení svozu bioodpadu jutovými taškami v této lokalitě od listopadu 2021.

Pilotní projekt svozu bioodpadu Na Ptákách hnědými popelnicemi zahájen v dubnu 2022
a v roce 2023 bude pokračovat od 5.dubna.

Více ZDE 

články ve Zpravodaji zde       a