Svoz bioodpadu lokalita Na Ptákách

 

Pilotní projekt svoz bioodpadů má za cíl ve vybrané lokalitě našeho města otestovat nový způsob svozu rozložitelného bioodpadu z domácností.

Byla zvolena lokalita Na Ptákách, kde budou všechny domácnosti osloveny a vyzvány do konce roku 2021, aby se zapojily do projektu, kdy obdrží do svých schránek níže uvedené dokumenty.

Více informací najdete v informačním letáku ke stažení, spolu s příslušnými dokumenty níže:

        Leták - Pilotní projekt svoz bioodpadu

        Leták - Co do bioodpadu patří

       Předběžná přihláška do pilotního projektu svoz bioodpadu

       Smlouva o výpůjčce odpadní nádoby

        Poučení o zpracování osobních údajů